Friis til Vadskærgård, Et-Egern-Friis (slektsvåpenet har ett ekorn) eller Frijs, adelsslekt som er kjent siden 1334. Dens mest kjente medlem er rentemester Mogens Friis (1623–75), som fikk grevetittel 1671, og opprettet grevskapet Frijsenborg. Slekten døde ut i mannslinjen med hans sønnesønn generalløytnant, greve Christian Friis (1691–1763). Grevskapet gikk i arv til dennes datterdatter Sophie Magdalene von Gram (1734–1810), som ble stammor til den kognatiske grenen Krag-Juel-Vind-Frijs.