Frijsenborg

Frijsenborg, gods og slott på Jylland, i Favrskov kommune, ca. 25 km nordvest for Århus. Godset har sin opprinnelse i en hovedgård i landsbyen Jernit, som på 1400-tallet tilhørte slekten Kalf eller Kalle. På 1500-tallet tilhørte godset kongen, og det ble 1583 makeskiftet bort til Valdemar Parsberg, som sløyfet landsbyen, og utvidet hovedgården til et stort bruk. Godset var deretter i hans families eie til det 1665 ble solgt til rentemester Mogens Friis; se Friis, adelsslekt (2). Han var Danmarks største godseier og ble opphøyd til lensgreve 1671. Året etter opprettet han grevskapet Frijsenborg, som ble ytterligere utvidet 1737. Da slekten døde ut på mannssiden med hans sønnesønn Christian Friis 1763, overtok dennes svigersønn baron Erhard Wedel Jarlsberg godset. Han fikk 1743 tittelen lensgreve Wedel-Frijs. 1799 arvet hans kones søsterdatter Sophie Magdalene von Gram grevskapet. Hun var gift med baron Jens Krag-Juel-Vind, og deres etterkommere er grevene Krag-Juel-Vind-Frijs.

Grevskapet ble gjort til fri eiendom for besitteren 1920, og ved lensgreve Mogens Christian Krag-Juel-Vind-Frijs' død 1923 ble det delt mellom hans døtre. Frijsenborg tilhører i dag lensgreve Bendt Tido Hannibal Wedell, som også eier storgodset Wedellsborg på Fyn, og er Danmarks største godseier.

Frijsenborg var Danmarks største gods, og bestod 1815 av 12 hovedgårder, 42 kirker og et stort festegods. Arealet var 450 000 daa, hvorav 82 500 daa skog, resten i hovedsak dyrket mark. Festegodset ble solgt i løpet av 1800-tallet. Ved lensavløsningen ble det avgitt 13 500 daa dyrket mark. Ved delingen 1923 ble godset ytterligere redusert.

De to godsene Frisjenborg og Wedellsborg administreres sammen siden 1923, og godsmassen består (2011) av 32 500 daa (herav Frijsenborg 12 500) dyrket jord og 65 500 daa skog. I tillegg til kornproduksjon foregår oppdrett av slaktekyllinger med en årsproduksjon på ca. 2,5 millioner dyr.

ANBEFALTE NETTSTEDER:

Frijsenborg & Wedellsborg Gods' hjemmesider

Videre lesning

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg