Franz Blatt, dansk filolog. Professor i klassisk filologi ved universitetet i Århus 1934–72. Var 1943–45 leder av de danske flyktningskoler i Sverige. Blatt var spesialist på senlatin og middelalderlatin. Han forestod utgivelsen av Danmarks Riges Breve (1938 ff., dansk og latinsk serie) og satte i gang utgivelsen av Novum Glossarium Mediae Latinitatis (1957 ff.).