Svalbard, to isbreer som løper sammen ved botnen av Lady Franklinfjorden på nordvestre del av Nordaustlandet.