Francesco Solimena, italiensk maler, en av mesterene innenfor det senbarokke maleri i Napoli. Han utførte monumentalutsmykninger, og kom til å påvirke både venetiansk, østerriksk og sørtysk 1700-tallsmaleri.