Fjelldal, tettbebyggelse i Tjeldsund kommune, Nordland, ytterst på halvøya mellom Sandtorgstraumen i vest og Lavangsfjorden i øst, ved Fv. 824/713; 322 innbyggere (2016). Her ligger deler av kommunens administrasjon og Norges Brannskole, et nasjonalt kompetansesenter for brann, redning og sikkerhet.