Fivlemyrene, myrstrøk i Fortunvassdraget, Nørdstedalen i Vest-Jotunheimen, Luster kommune, Sogn og Fjordane. Myrene (1028 moh.) er neddemt og danner reguleringsmagasin for Fortun kraftverk. Fallet fra Gravdalsvatnet ned til reguleringsmagasinet utnyttes i Fivlemyr kraftstasjon (2 MW).