Finnerud, Oslo, plass og utfartssted i Nordmarka, i Sørkedalen. Antagelig ryddet som finneplass på 1600-tallet. Den lå under Nordre Skøyen gård frem til 1876 da den ble utskilt. Den var siden eid av professor P. O. Schiøtt, som lot bygge Schiøttstua på eiendommen 1887. Schiøtts arvinger testamenterte 1950 eiendommen til Oslo kommune, som overtok 1963. Veiforbindelse 1957. Peisestue og kiosk fra 1972. Finnerudplassen aktivitets- og fritidssenter for funksjonshemmede åpnet 1982, drives av Oslo Røde Kors.