Finn Arild Hvistendahl, norsk næringslivsleder; sivilingeniør 1964. Ansatt i Norsk Hydro 1966–68, i Dyno Industrier 1968–71 og på ny i Norsk Hydro 1971–91. Konsernsjef i Den norske Bank 1991–98. Styreformann i Orkla 2000–2001, i Kredittilsynet fra 2002.