Fra Østen kommer lys, fra Vesten lov; gammelt ordtak av ukjent opprinnelse.