Ex nihilo nihil fit, av intet oppstår intet; uttrykk fra middelalderens skolastiske filosofi. I moderne filosofi er setningen brukt som negativ formulering av årsakssetningen: ingen forandring uten årsak.