Ernst Bassermann, tysk politiker. 1893 medlem av riksdagen, sluttet seg til det nasjonalliberale parti, og ble dets egentlige leder fra 1905 av. Søkte å styrke riksdagens stilling i forhold til riksregjeringen.