Erik Langben, sønn av hertug Erik 1 av Sønderjylland.