Emil Du Bois-Reymond, tysk fysiolog, professor i Berlin 1858. Energisk motstander av all metafysikk. Særlig bekjempet han vitalismen og senere neovitalismen. Utførte grunnleggende arbeider innen elektrofysiologi. I 1872 vakte han oppsikt langt utenfor sitt lands grenser ved sitt berømte foredrag på naturforskermøtet i Leipzig, Über die Grenzen des Naturerkennens. Her slynget han ut sitt ofte siterte «Ignoramus et ignorabimus» (vi vet det ikke og vi vil aldri få vite det) mot selvsikre dogmatikere som ikke ville gå uhildet inn i naturvitenskapens tankegang.