En greker som (etter Herodots beretning) 480 f.Kr. viste Xerxes' folk en fjellsti, slik at de kom i ryggen på Leonidas og hans folk, som stod ved Thermopylene. Forræderen flyktet, ble senere drept.