Edvin Andreas Eikenes, født i Stavanger, norsk pianist, kordirigent og pedagog. Utdannet i USA. Debuterte som pianist 1931. Grunnla 1945 Stavanger Musikkonservatorium, fungerte som direktør frem til 1971, da han gikk over i lektorstilling i klaver ved samme institusjon (Rogaland Musikkonservatorium). Hans sønn, Eivind A. C. Eikenes, har samlet stoff om farens liv og skrevet Minneboken om Stavanger Musikkonservatorium 1945–71 (1986).