Eduardo Dato y Iradier, spansk jurist og politiker (konservativ); dannet 1909 en liberalkonservativ gruppe. Som statsminister 1913–15 og 1917 og som utenriksminister 1918 førte han en forsiktig nøytralitetspolitikk. Dato y Iradier søkte forgjeves å møte den revolusjonære bevegelse 1917 med å sette forfatningen ut av kraft, men måtte snart tre tilbake. Var på ny statsminister fra 1920 til han ble myrdet i 1921.