Eduard von Taaffe, østerriksk politiker av irsk ætt. Statsminister 1868–70 og 1879–93. Han styrte med støtte fra konservative klerikale og polske og tsjekkiske godseiere, og gjorde betydelige innrømmelser overfor disse nasjonalitetene. Gikk av da parlamentet avviste hans lovforslag om utvidet stemmerett 1893.