Duo quum faciunt idem, non est idem, når to gjør det samme, er det ikke det samme, dvs. at gjerninger blir bedømt forskjellig, alt etter hvem som utfører dem. Uttrykket er hentet fra Terents' Adelphoi (Brødrene) V, 823–24: Duo quum idem faciunt, hoc licet impune facere huic, illi non licet, når to gjør det samme, kan nok den ene gjøre det ustraffet, men ikke den andre.