Irlands vestligste odde, i grevskapet Kerry: 52° 6ʹ n.br. og 10° 29ʹ v.l.