Faren er liflig, sitat fra Horats' oder. Winston Churchills valgspråk.