Det er skjønt og ærefullt å dø for fedrelandet; sitat fra Horats Oder 3, 2, 13.