DrammensAvisa, navn på avisen Fremtiden, Drammen, fra februar 2000 til den ble nedlagt i november samme år.