Dollart, bukt av Nordsjøen, på grensen mellom Nederland og Tyskland. Elven Ems munner ut her. Dannelsen av Dollart pågikk i tiden 1277–1509 ved at havet brøt gjennom dynene ut mot Nordsjøen og ved at Ems brøt sine bredder. Senere er en del land innvunnet, og Dollart er nå kranset av voller som beskytter landet innenfor.