Do, ut des, romerrettslig uttrykk som betegner at hvis den ene part skal være pliktig til en ytelse, må den annen gjøre noe til gjengjeld. Uttrykket brukes, særlig i internasjonale forhold, om politiske byttehandler.