Divide et impera, splitt og hersk, uttrykk for den fremgangsmåten å gjøre sine motstandere innbyrdes uenige for lettere å kunne overvinne dem enkeltvis. Brukes bl.a. om de gamle romeres politikk.