Disken, sandbanke i Øresund, omtrent midt i farleden rett sør for Kronborg Pynt. På det grunneste, der det er ca. 7 m dypt, med god holdebunn, pleide skutene i seilskipstiden å ligge til ankers og vente på bør.