Bør, vind i den grad den er brukbar til å seile med, medvind; derav medbør, motbør.