Den må tidlig krøkes som god krok skal bli, dvs. den må tidlig i lære som skal bli dyktig i sitt fag, gammelt ordspråk. Eldste kjente kilde dansk ordspråksamling fra 1506.