David 1, konge av Skottland 1124–53, Malcolm 3s yngste sønn. Gjennomførte lensvesenet i Skottland og grunnfestet den katolske kirkes stilling i landet.