Daniel David Moses, kanadisk lyriker og dramatiker. Hans skuespill handler ofte om utfordringene den indianske kultur står overfor i møte med vestlig kultur. Dette gjelder i høyeste grad hans første skuespill, Coyote City: A Play in Two Acts (1990) og oppfølgeren Big Buck City (1998). I begge kolliderer urban materialisme med indianske tradisjoner. Brebeuf's Ghost (2000) er et historisk drama om ojibwafolkets flukt fra irokeserne på midten av 1600-tallet. Av Moses' diktsamlinger kan nevnes Delicate Bodies (1992).