Dan, dansk sagnkonge, navnet laget av folkenavnet daner, etter sagnet (Skjoldungesaga, Saxo Grammaticus) danenes stamfar og Danmarks grunnlegger.