Dalen er et industristed i Porsgrunn kommune, Telemark, i utkanten av tettstedet Brevik ved Eidangerfjorden. Her ligger Norcems store sementfabrikk med kaianlegg.