Cotentin, halvøy i Frankrike, på nordvestkysten av Normandie, utgjør størstedelen av departementet Manche. Byen Cherbourg ligger ved kysten. Cotentin gjennomskjæres av et høydedrag som i nordvest danner Cap de la Hague. Her ligger et omstridt gjenvinningsanlegg for atomavfall. Intensiv fedrift, velkjent for sin smørproduksjon. Amerikanske tropper gjorde landgang på østkysten av Cotentin 6. juni 1944.