Cornerudstillingen, dansk kunstnersammenslutning som har sitt navn etter forretningsgården i København hvor den åpnet sin første utstilling 1932. Blant dens første medlemmer var Bovin, Hartz og Raadal, som så det som sin oppgave å videreføre Fynboernes nøkterne naturskildring. 1934 fikk den imidlertid tilslutning fra en rekke abstrakte malere, og inntil 1942 var den slått sammen med den abstrakte gruppen Høstudstillingen. Senere fikk den som medlemmer bl.a. E. Syberg, N. Grønbech, Gregers Jensen og H. Scherfig.