Colin Low, kanadisk dokumentarist og animatør. Ansatt 1945 i National Film Board of Canada, ledet en tid animasjonsavdelingen der. Ved hjelp av gamle fotografier laget han dokumentarfilmen City of Gold (1957; sm.m. Wolf Koening), som skildret gullrushet i Alaska. Blant hans øvrige dokumentarfilmer kan nevnes Corral (1954) og The Winds of Fogo (1970); sistnevnte skildrer tilværelsen til beboerne på den kanadiske øya Fogo.