Codiaceae, familie av marine grønnalger, noen er kalkalger og kjent som fossiler, bl.a. i Norge.