Clarence Erwin McClung, amerikansk cytolog og zoolog. McClung var 1906–12 professor i zoologi ved University of Kansas, 1912–40 bestyrer av de zoologiske laboratorier ved University of Pennsylvania. Mest kjent for hypotesen om at et ekstra kromosom, ofte benevnt X-kromosom, bestemmer kjønnet ved nedarving (1901), en teori som ble fullt ut bekreftet få år senere. Han brukte uvanlig store insektkromosomer i sin forskning, og ved spesielle fargemetoder kunne han studere hvordan kromosomene i kjønnscellene fra ulike organismer påvirker arven. Hans arbeid ble ført videre og utvidet av T. H. Morgan.