Chioggia, by i Italia, Veneto, på flere laguneøyer, med bro- og jernbaneforbindelse til fastlandet, 25 km sør for Venezia; 50 900 innb. (2009). Betydelig fiskehavn og handelsby. Den 800 m lange broen Ponte Lungo fører ut til badestedet Sottomarina. Byen kan minne om Venezia, med kanaler og hus som er bygd på påler. Flere vakre kirker, bl.a. katedralen fra 1000-tallet (ombygd 1633–74). Het i romertiden Fossa Clodia. Skueplass for sjøslag 1378–81 mellom venetianerne og genoveserne, som en tid holdt Chioggia besatt.