Chiltern Hundreds, uttrykk fra britisk politikk, opprinnelig et embete som ble opprettet for å utrydde de røverbander som tidligere hadde tilhold i Chiltern Hills, Buckinghamshire. Embetet består nominelt ennå og benyttes av de underhusmedlemmer som vil nedlegge sitt mandat, noe som ellers ikke er tillatt. Da derimot ethvert underhusmedlem som får et statsembete, må oppgi sitt sete i parlamentet, søker vedkommende om, og får alltid, dette nominelle embete, og er da trådt ut av Huset. Take the Chiltern Hundredsbetyr derfor å nedlegge sitt mandat.