Childerik 3, den siste konge av merovingerslekten (743). Ble avsatt av Pipin den lille 751, og sendt i kloster.