Charles de Groux, belgisk maler, elev av François Navez, begynte som historiemaler, påvirket av Gustave Courbet, kjent for sitt sosialt betonte maleri med realistiske skildringer av de fattiges liv i en dyster koloritt.