Charles Benedict Davenport, amerikansk genetiker. Gav verdifulle bidrag i forskning på husdyravl og studier av nedarvingen av hudfarge, temperament, høyde og kroppsbygning hos mennesket.