Chandragupta 1, konge 320–ca. 330 e.Kr. Opprinnelig en lokal fyrste i Magadhariket; økte sitt maktområde gjennom giftermål, grunnla Guptadynastiet.