Castenskiold, dansk adelsslekt. Slektens stamfar er Carsten Detlefsen, hvis sønn var Jørgen Carstensen (1678–1720), plantasjeeier på St. Thomas. Han var far til plantasjeeier Johan Lorentz Carstens el. Castens (1705–47), som ble adlet 1745 med navnet Castenschiold. Fra hans sønner stammer tre linjer av slekten. Til den eldre linje hører bl.a. kammerjunker Ludvig Helmuth Frederik Holger Castenschiold (1873–1957), som 1900 antok navnet Castenskiold-Benzon, og hoffjegermester Jørgen Carl Gustav Castenskiold (1893–1978), som var gift med prinsesse Dagmar (1890–1961), søster av kong Christian 10 og kong Haakon 7. Den mellomste linjen fører siden 1826 og 1871 navnet Grevenkop-Castenskiold. Den yngre linje har siden 1783 eid godset Borreby på Sjælland. Slekten Castenschiold er en av Danmarks største godseierslekter.