Carlo Ponti, italiensk filmprodusent. Han var 1943–50 ansatt i Lux-Film, hvor han produserte flere av neorealismens filmer. I kompaniskap med Dino de Laurentiis 1950–56 var han produsent for kinosuksesser som Anna (1951) og War and Peace (Krig og fred, 1956). Som egen produsent stod han for en rekke kjente filmer, vesentlig finansiert av amerikanske selskaper, bl.a. Ieri, oggi e domani (I går, i dag og i morgen, 1963), Doctor Zhivago (1966), Blow-Up (1966) og Professione: Reporter (Yrke reporter, 1975). Lanserte i 1951 Sophia Loren som stjerne; de ble gift 1957.