Carl Lindhagen, svensk politiker. Borgermester i Stockholm 1903–30, medlem av Riksdagens annetkammer 1897–1917 og dens førstekammer 1919–40. Opprinnelig var han liberal, men sluttet seg 1909 til det sosialdemokratiske parti. 1917–23 stod han utenfor partiet som leder for en venstresosialistisk partigruppe. I riksdagen virket Lindhagen med stor kraft for en lang rekke saker som stemmerett for kvinner og en rekke viktige sosiale tiltak. Han spilte også en fremtredende rolle i den internasjonale radikale fredsbevegelse og var 1905 med på å stille forslag i riksdagen om en fredelig oppløsning av unionen med Norge. Lindhagen utfoldet et rikt, vesentlig politisk forfatterskap. Han utgav sine erindringer i 3 bind, 1936–39.