Carl Lewenhaupt, greve, svensk diplomat og politiker; utenriksminister 1889–95. Arbeidet for kompromiss i unionspolitikken og anbefalte 1893 å endre Riksakten slik at den felles utenriksminister også kunne være en nordmann. Dette tilbud, den såkalte «broderhånd», vant ikke den ventede tilslutning i Norge, og ble utsatt for heftig kritikk fra svenske konservative kretser; juni 1895 gikk derfor Lewenhaupt av.