Carl Frederik Tietgen, dansk finansmann. Direktør for Privatbanken i København 1857–96. Initiativtaker til dannelsen av en rekke store bedrifter, bl.a. Det forenede Dampskibs-Selskab (DFDS) i 1866, Store Nordiske Telegrafselskab (det senere GN Store Nord) i 1869, utvidelsen av skipsverftet Burmeister & Wain i 1871 og Tuborg Bryggerier i 1873.