Carl Frederik Dichmann, født i Bergen, norsk pedagog og språkmann. Fra 1803 titulær professor i København i «Filosofien og de skiønne Videnskaber». Hans mest berømte elev var Adam Oehlenschläger. I dansk grammatikk- og rettskrivningshistorie har Dichmann hatt betydning ved sine to bøker Regler for Retskrivningen (1799), som ble tatt med i hans hovedverk Forsøg til en dansk Sproglære (1800). Han talte imot at rettskrivningsnormen skulle bygge på tradisjonelle skrivemåter, og ville legge uttalen til grunn for rettskrivning og tegnsetting. Derved ble han en av Rasmus Rasks forløpere.